Glas

Se bra ut

På vår glasavdelning använder vi den bästa utrustningen och materialet för att garantera ett bra slutresultat. Först putsas och prepareras den nya rutan för limning innan demontering av torkare, lister, kåpor och andra plastdetaljer sker. Slutligen skär vi bort den gamla rutan och preparerar för limning av den nya rutan.

När den nya rutan är på plats sätter vi fast borttagna detaljer, vi putsar den nya rutan en sista gång och ser till plocka bort skräp och glasrester, så bilen blir minst lika fin och ren som när arbetet påbörjades.

Vi fixar även stenskott på rutan

Vid mindre skador, som stenskott, räcker det ibland med att laga skadan istället för att byta hela rutan.

KONTAKTA OSS

Trasig bilruta?

Var fjärde bilägare i Sverige kör omkring med skadad bilruta. Det betyder att drygt 1,3 miljoner bilar rullar med en trasig ruta, något som ökar riskerna också för andra skador.
KONTAKTA OSS