Skadeanmälan

Skadeanmälan till ditt försäkringsbolag

Om du vill få ersättning för en skada på bilen måste du först göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Så här ser skadeprocessen ut:

1. Gör först en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Se nedan länkar.
2. Boka tid för skadebesiktning. Ombesörj att bilen kommer till vår verkstad.
3. Vi utför skadebesiktningen och kontaktar ditt försäkringsbolag för att få skadorna godkända för reparation.
4. Reparationen påbörjas i överensstämmelse med protokollet.
5. Innan du återfår bilen genomför vi en slutkontroll och ser till att allt är i sin ordning.
På nedan länkar kan du enkelt göra skadeanmälan direkt till ditt försäkringsbolag:

Var förberedd vid anmälan

Det är bra att vara förberedd när du ska göra din anmälan. Det underlättar ifall du har personnummer och försäkringsnummer redo men också annat som till exempel registreringsnummer gör det enklare.

KONTAKTA OSS

Skadade bilar dygnet runt

Vi tar emot skadade bilar dygnet runt från Assistancekåren och Falck som har nycklar till vår gård.
Assistancekåren: 013 – 14 31 00
Falck Linköping: 013 – 29 76 76
Viking Bärgningstjänst: 020-100 100
KONTAKTA OSS