Vår historia 2018-08-07T13:15:57+00:00

Vår historia

Det började på Visfestivalen

Beslutet togs med ett fast handslag en kväll 1985 på Visfestivalen i Västervik. Det var då Michael Strandh och Leif Fahlén bestämde sig för att tillsammans starta lackeringsverkstad. Förklaringen var enkel. Deras stora bilintresse och ökade krav på kvalitet och perfektion var större än vad ekonomin klarade av, så det blev naturligt att försöka lösa lackeringsarbeten i egen regi. När grundarna samtidigt såg att släkt och vänner gärna ville använda deras tjänster var beslutet inte svårt att fatta.

Under september samma år dök en möjlighet upp att ta nästa kliv. Då slog de till och köpte en lackeringsanläggning från ett dödsbo i Motala. Anläggningen fraktades sedan över till Tornby i Linköping och med större kapacitet växte Belami till sig och redan året efter, 1986, kunde grundarna säga upp sig och arbeta heltid med den egna verksamheten istället. Bra utförda jobb, hög servicenivå och personligt engagemang bidrog till ett gott rykte och det spred sig. Belami blev plåt och lackföretaget i trakten som höll vad man lovade. Man stod för kvalitet och service och marknaden svarade med nya uppdrag och fler affärer.

Under 1998 växte verksamheten ur lokalen i Tornby så när erbjudandet att överta en lackeringsanläggning i Rycklösa dök upp, tvekade inte ägarna. Köpet blev extra lyckat eftersom bilplåtslagaren från tidigare verksamhet var intresserad av ett samarbete. Det innebar att Belami nu kunde erbjuda både lackeringsarbete och plåtarbete, en mer heltäckande lösning som låg rätt i tiden. Den första anställningen ägde rum 1991 och därefter gick det raskt framåt. Redan efter två år i Rycklösa flyttade Belami åter tillbaka verksamheten till Linköping när lokalerna på nytt blev för små. Denna gång gick flyttlasset till Torvinge industriområde, där man idag fortfarande har större delen av sin verksamhet.

Under perioden 1994-2014 utvecklades verksamheten succesivt till att omfatta i princip alla moment som krävs för att återställda skadade bilar till ursprungsskick eller bättre. 2016 övertog Belami dåvarande BIVA:s  plåtverkstad och har idag sin andra plåtverkstad där. 2017 förvärvades ytterligare en billackeringsanläggning för att klara en ökad efterfrågan. Grundarna driver idag regionens största privata plåt och lackeringsverkstad och är heltäckande inom bilskador med 50 anställda som jobbar inom åtta olika områden.